برنامه آموزشی پزشکی عمومی

 

معرفی

دانشکده پزشکی آبادان در سال 1392 و با پیگیریهای مجدانه مسئولان توانمند آبادان در محل بیمارستان طالقانی آبادان شروع به کار نمود، و در بدو کار با پذیرش 35 دانشجوی پزشکی فعالیت آموزشی خود را آغاز و هر ساله با پذیرش دانشجویان جدید به تعداد دانشجویان افزوده می گردد.

این دانشکده به صورت مستقل و با دارا بودن کلاس های درس متعدد ، آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی فیزیولوژی همراه با مرکز نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی، میکروبیولوژی ، انگل شناسی و قارچ شناسی ، بافت شناسی، پاتولوژی ، ایمونولوژی ، بیوشیمی و سالن تشریح ،آزمایشگاه تحقیقاتی کشت بافت، سلف سرویس ، سالن مطالعه ، واحد انفورماتیک و ... به فعالیت خود ادامه می دهد.

در حال حاضر  (نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 ) این دانشکده دارای 305 دانشجو و 42 هیات علمی پایه و بالینی ( علوم پایه : 20 نفر ، علوم بالینی 22 نفر ) می باشد. در اولین آزمون ورودی کارورزان پزشکی صد درصد  دانشجویان نمره قبولی را کسب کردند و در حال حاضر اولین دوره اینترنهای پزشکی درسه بیمارستان آموزشی آبادان و خرمشهر مشغول فعالیت می باشند.

دانشکده پزشکی میکوشد با تمام توان، پزشکانی توانمند در حیطه های آموزش، پژوهش و درمان و با اخلاق پزشکی را تربیت نموده تا ضمن برآورده نمودن نیازهای منطقه، سهمی در تولید علم و پژوهش در سطح کشوری و جهانی داشته باشد. در زمینه تدریس در دوره علوم پایه ادغام عمودی و ادغام افقی رعایت می شود. در این دانشکده به دانش پژوهی در ارائه ی دروس توجه ویژه می شود.

 راهبردهای آموزشی

مدیریت برنامه ها به گونه ای است که کلیه فعالیت های پزشکان-پرسنل-بر اساس فرمهایی نظیر فرم ارزشیابی فعالیتهای آموزشی خاص که قبلا" تهیه و توسط گروههای آموزشی تکمیل می گردد جمع آوری و در جلساتی که به همین منظور تشکیل می شود.

نسبت به شناسایی مشکلات و موانع و ارائه راه حل آنها، اقدامات لازم انجام می گیرد از جمله فعالیت ها قابل بررسی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

-نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی بالینی کارآموزان-کارورزان و دانشجویان پزشکی و سایر برنامه های آموزشی در بیمارستانها و دانشکده پزشکی

-رسیدگی به مشکلات دانشجویان اقدام جهت حل آنها

-نظارت بر چگونگی انجام پرونده نویسی و ثبت گزارش وضعیت بیماران در پرونده ها

-برنامه ریزی به منظور تنظیم برنامه های علمی مانند کنفرانس هفتگی-گزارش صبحگاهی و ...

-رسیدگی به مشکلات کارکنان و حل آنها

  محل های یادگیری

 دانشجویان دوره های علوم پایه و فیزیوپاتولوژی می توانند از کتابخانه مرکزی دانشکده  علوم پزشکی پزشکی آبادان ، همچنین با استفاده از سامانه الکترونیک که علاوه براینکه درمحیط دانشکده موجود می باشد در محیط خوابگاهها وجود دارد که مورد دسترس دانشجویان می باشد در دوره های بالینی (کارآموزی و کارورزی) که جهت گذراندن بخشها به بیمارستانها معرفی می شوند که برای آموزش و یادگیری حضوردانشجو بر بالین بیمار الزامی می باشد تعداد بیمارستانهایی که دانشجویان معرفی می گردند شامل بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان  -بیمارستان  شهید بهشتی آبادان-بیمارستان ولیعصر خرمشهر  دانشجویان جهت گذراندن کارآموزی و کارورزی بهداشت به مراکز بهداشتی و درمانی  معرفی می گردند. و در این زمینه تفاهم نامه با معاونت بهداشت تنظیم شده است.

سنجش دانشجویان

حداقل نمره قبولی در مقطع علوم پایه  اعم از دروس اختصاصی و عمومی 10 و میانگین هر نیمسال 12 می باشد میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال از مراحل اول و دوم پزشکی نباید از 12 کمتر باشد در غیر صورت نام نویسی در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

دانشجو مشروط در نیمسال بعد حق انتخاب بیش از 14 واحد را ندارد،دانشجویی که در مرحله اول و دوم پزشکی برای 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می گردد چنانچه معدل کل واحدهایی که گذرانده حداقل 10 الی 12 باشدمی تواند برابر مقررات به رشته دیگری در مقاطع کاردانی و یا کارشناسی تغییر رشته دهند.

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان هر یک از مراحل اول و دوم پزشکی نباید از 12 کمتر باشد در صورتیکه مدت مجاز تحصیل وی در آن مرحله به پایان نرسیده باشد می تواند درس هایی را که نمره آنها کمتر از 12 می باشد تکرار نمایند در غیر این صورت حق ورود به مرحله بعدی را نخواهند داشت بدیهی است که نمرات دروس تکراری اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب خواهد شد.

محتوی برنامه درسی و اجزاء آن

 

دروس نظری:دروسی که در کلاس درس ارائه می شود.

دروس عملی:دروسی که در کارگاهها،آزمایشگاه و مراکز مهارتهای بالینی یا بخشهای مربوط در دانشکده ارائه میشود.

کارآموزی:دروسی که در محیط های بیمارستانی و برای کسب تسلط بر مهارتهای عملی ارائه می گردد دروسی که به صورت نظری و عملی نوشته می شوند برای هر کدام کد جداگانه و نمره جداگانه ثبت می گردد.

1-دروس عمومی:دروسی که به منظور ارتقاء اطلاعات عمومی بر اساس فرهنگ و معارف و عقاید اسلامی و نیز آشنایی با روشهای علمی عرضه می شود این دروس برای تمامی دانشجویان در مقاطع تحصیلی کاردانی کارشناسی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره دکتری عمومی الزامی است.

2-دروس اختصاصی:این دروس به دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح ذیل تقسیم میشوند.

-دروس پایه دروسی است که برای آماده نمودن دانشجو،توسعه اطلاعات و تقویت بنیه و بینش عملی و درک دروس تخصصی رشته عرضه میشود.

-دروس تخصصی:دروسی که صرفا"به منظور ایجاد در افزایش کارآیی علمی و عملی تدریس میشود.

دروس اجباری:دروسی است که دانشجو می بایست بر اساس برنامه ریزی آموزشی در طی دوران تحصیل آنان را انتخاب و بگذراند این دروس قابل تعویض با درس دیگری نمی باشد.

دروس اختیاری:دروسی که با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی می توان آنها را از میان مجموعه ای از دروس انتخاب کرد.(رشته های کارشناسی ارشد

دروس پیوسته یا همان دروس پیشنیاز می باشد که گذراندن آنها برای گرفتن یک درس دیگر ضروری است لازم بذکر است که دروس جبرانی یا اجباری می توانند پیش نیاز باشند اما دروس اختیاری نمی توانند پیشنیاز باشند.

دروس مستقل:دروس که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهای دیگر نیست

دوره علوم پایه

حضور و غیاب

ساعات غيبت در هر درس نبايد از17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غيراينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر منظور خواهد شد. غيبت موجه در امتحان هر درس باعث حذف آندرس و غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله نمره صفر در آن درس مي باشد. در صورتغيبت موجه در امتحان، موضوع از طرف دانشکده و شوراي آموزشي دانشگاه بررسي و در صورتموجه بودن مدارک کافي با نظر شوراي مذکور آن درس حذف مي گردد.

فرمهای مورد نیاز:

فرم مهمانی

فرم انتقالی

حذف و اضافه و حذف نهايي:

- حذف و اضافه

دانشجو مي تواند در هر نيمسال تا دو هفته پس از شروع نيمسال حداکثردو درس خود را حذف و يا دو درس ديگر را اضافه نمايد يا دو درس انتخابي خود را با دودرس ديگر جابجايي نمايد. مشروط به اينکه تعداد واحدهاي انتخابي از حدمجاز تجاوزنکند.

- حذف نهايي تک درس:

دانشجو در مرحله اول پزشکي (علوم پايه) مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي فقط يکي از درس هاي خود را با تائيد گروه آموزشي مربوطه حذف نهائي نمايد مشروط به اينکه: اولاً: غيبت در آن درس بيش از17/4  نباشد. ثانياً: تعداد واحدها از حد مجاز (12 واحد) کمتر نشود.

 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

حداقل نمره قبولي در مقطع علوم پايه اعم از دروس اختصاصي و عمومي 10 و ميانگين هر نيمسال 12 مي باشد.ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال از مراحل اول و دوم پزشکي نبايد از 12 کمتر باشد در غيراينصورت نام نويسي در نيمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.دانشجوي مشروط در نيمسال بعد حق انتخاب بيش از 14 واحد را ندارد. دانشجوئي که در مرحله اول و دوم پزشکي براي 3 نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب مشروط شود از ادامه تحصيل در رشته پزشکي محروم مي گردد. چنانچه معدل کل واحدهايي کهگذرانده حداقل 10 الي 12 باشد مي تواند برابر با مقررات به رشته ديگري در مقاطع کارداني و يا کارشناسي تغيير رشته دهد. ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان هر يک از مراحل اول و دوم پزشکي نبايد از 12 کمتر باشد. در صورتيکه مدت مجاز تحصيل وي درآن مرحله به پايان نرسيده ميباشد، ميتواند درس هايي را که نمرة آنها کمتر از 12 ميباشد، تکرار نمائيد.در غيراينصورت حق ورود به مرحله بعدي را نخواهد داشت، بديهي استکه نمرات دروس تکراري اضافه بر نمرات قبلي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبهميانگين کل او محسوب خواهد شد.

 مرخصي تحصيلـي

دانشجو در طول دورة تحصيل مي تواند از چهارترم مرخصي تحصيلي استفاده نمايد که 2نيمسال آن مربوط به دورة علوم پايه و مقدمات باليني و دو نيمسال آن مربوط به دورةکارآموزي و کارورزي مقطع باليني مي باشد.

 انتقال و جابجائي

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن شرايط زير مي باشد:

ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي وانضباطي بلامانع باشد.

متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداءگذرانده باشد.

واحدهاي اختصاصي (پايه اصلي تخصصي)باقيمانده دانشجو انتقالي برايدانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحدهاي اختصاصي دوره باشد.

ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل 12 باشد

نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همانسال رشتة سهميه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

در موارد زير انتقال دانشجو به محل سکونت دائم خانواده اوخارج از شرايط مذکور (ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي وانضباطي بلامانع باشد) انجام مي شود.

شهادت، فوت و يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، در صورتي که ويبا تشخيص مراجع قانوني به عنوان کفيل خانواده شناخته شود.

معلوليت موثر دانشجو به نحوي که به تشخيص شوراي عالي پزشکي به طورمستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر که محل تحصيل يا اشتغال شوهر درتهران باشد به تائيد مراجع ذيربط.

انتقال دانشجو به هر يک از دانشگاههاي تهران ممنوع است .

انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غيردولتي بهدانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال برعکس آن با موافقت مبداء و مقصد بلامانع  است.

دانشجوي ميهمان

مهمان شدن دانشجو در يک دانشگاه مشروط به اين است که دانشجو حداقل دونيمسال خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

تعداد واحدهايي که دانشجوي مهمان در دانشگاه يا دانشگاههاي مقصد ميگذراند در هيچ صورتي نبايد از 40 درصد کل واحدهاي دوره تجاوز کند.

حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد،واحدهايي را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمرة کمتر از 12 گذرانده است، بايدمجدداً بگذراند.

 تغيير رشتـه

دانشجويان دوره دکتري پزشکي در طول دوران تحصيل خود، در صورت داشتن شرايطي به شرح زير و موافقت دانشگاه مربوط، ميتواند به رشته ديگري در همان گروهآموزشي تغيير رشته دهد:

ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

حداقل 6/1 و حداكثر 3/1 واحد كل دوره را گذرانده باشد.

نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پائين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمترنباشد.

تعداد بازديد اين صفحه: 248
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19103985 تعداد بازديد زيرپورتال: 112323 اين زيرپورتال امروز: 116 سایت در امروز: 3172 اين صفحه امروز: 1