جمعه 4 مهر 1399  

اخبار

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان پزشکی ورودی جدید

جلسه توجیهی دانشجویان پزشکی ورودی جدید دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

1398/7/8 دوشنبه
برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان پزشکی ورودی جدید

آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی‌ دانشکده علوم پزشکی آبادان

ثبت نام دانشجویان ورودی‌ دانشکده علوم پزشکی آبادان آغاز شد.

1398/6/31 یکشنبه
آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی‌ دانشکده علوم پزشکی آبادان

تجهیز پاویون‌های بیمارستان‌های آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان

پاویون‌های بیمارستان‌های آموزشی جهت استفاده اولین دوره اینترن‌های پزشکی تجهیز شدند.

1397/12/28 سه‌شنبه
تجهیز پاویون‌های بیمارستان‌های آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان
نسخه قابل چاپ