جمعه 4 مهر 1399  

معرفی دانشکده

معرفی.

تاریخچه دانشکده پزشکی آبادان 

این دانشکده در سال 1392 و با پیگیریهای مجدانه مسئولان توانمند آبادان در محل بیمارستان طالقانی آبادان شروع به کار نمود، و در بدو کار با پذیرش 35 دانشجوی پزشکی فعالیت آموزشی خود را آغاز و هر ساله با پذیرش دانشجویان جدید به تعداد دانشجویان افزوده می گردد.

این دانشکده به صورت مستقل و با دارا بودن کلاس های درس متعدد ، آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی فیزیولوژی همراه با مرکز نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی، میکروبیولوژی ، انگل شناسی و قارچ شناسی ، بافت شناسی، پاتولوژی ، ایمونولوژی ، بیوشیمی و سالن تشریح ،آزمایشگاه تحقیقاتی کشت بافت، سلف سرویس ، سالن مطالعه ، واحد انفورماتیک و ... به فعالیت خود ادامه می دهد.

در حال حاضر  (نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 ) این دانشکده دارای 305 دانشجو و 42 هیات علمی پایه و بالینی ( علوم پایه : 20 نفر ، علوم بالینی 22 نفر ) می باشد. در اولین آزمون ورودی کارورزان پزشکی صد درصد  دانشجویان نمره قبولی را کسب کردند و در حال حاضر اولین دوره اینترنهای پزشکی درسه بیمارستان آموزشی آبادان و خرمشهر مشغول فعالیت می باشند.

دانشکده پزشکی میکوشد با تمام توان، پزشکانی توانمند در حیطه های آموزش، پژوهش و درمان و با اخلاق پزشکی را تربیت نموده تا ضمن برآورده نمودن نیازهای منطقه، سهمی در تولید علم و پژوهش در سطح کشوری و جهانی داشته باشد.

ریاست :    دکتر سید مهدی طالب زاده

               فوق تخصص  ریه